ما راویان قصه ی عشقیم و بی گمان       این قصه هیچگاه به پایان نمی رسد.

با سلام به بازدید کنندگان عزیز:

با تمام مشکلات از آغازین روزی که امام در خرداد 42 به صورت علنی قیام خود را آشکار کرد لا اقل برای ما این تاریخ مبداء شده است، دست حوادث روزگار اوقات خوش و ناخوش زیادی را برای یاران خمینی(رضوان الله تعالی علیه)رقم زد. قیام ها و شهدای قبل از پیروزی انقلاب، شکنجه، تبعید، تحقیر و... ولی بارقه ی امید از آن روزی درخشیدن گرفت که خورشید انقلاب از پس سال ها دوری، از مشرق مهرآباد  طلوع کرد و {آیینه ای شد که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد} و پس از پیروزی انقلاب چه ها که نکشیدیم. از روز بعد از پیروزی تا امروز ، کودتا، تروز،تخریب ، جنگ تمام عیار مهندسی شده ی سخت، چهره های نقابدار مزدور، تقابل اسلام و جریان به اصطلاح روشنفکری و دهها و صدها ریز و درشت دیگر. از دادگاه های به زعم بیگانه بین المللی مثل میکونوس، کنفرانس آبرو بر برلین، پناه گرفتن بسیاری از سیاسیون سال های قبل در دامان اربابان خود و تبلیغ برای براندازی از حلقوم کسانی که با نان انقلاب و با عنوان مسئول روزی در کشور سردمدار بودند.... حقیقتاً چه زجرهایی را از سرگذراندیم تا توانستیم خود را به عنوان قدرتی فرامنطقه ای و تاثیر گذار و بازیگری تمام عیار در معادلات منطقه بلکه جهان مطرح سازیم ولی حالا با این مصیبت عظمی چگونه بسازیم و کنار بیاییم ؟ با این خبر تکان دهنده که چونان پتک بر سر آمال و آرزوهایمان آوار شد؟ با این خبر وحشتناک...

جمهوری جیبوتی روز گذشته (چهارشنبه) به‌طور رسمی از قطع روابط دیپلماتیک با ایران در راستای حمایت از مواضع عربستان سعودی خبر داد!!!