تولد دختر خانوم آقا محسن قائنی رو بهش تبریک میگیم.

إن شاءالله فاطمه زهرا خانوم سالم و صالح باشه و زیر سایه ی صاحب اسمش عاقبت به خیر شه.

تولد فاطمه زهرا
برچسب ها : تولد  , فاطمه زهرا  , محسن قائنی  , تبریک  ,